Greenland Holding A/S

Central placering for Greenland Holding A/S i ny erhvervsfremmestruktur

I 2012 skete det:

-          Erhvervsfremmestrukturen i Grønland kom på plads

-          Greenland Business blev etableret for at hjælpe iværksættere og vækstvirksomheder

-          Greenland Venture i succesfuld ’exit’ – til gavn for både investorer og samfundet

 

Greenland Holding A/S

I 2012 blev den nye nationale erhvervsfremmestruktur færdiggjort gennem etablering af erhvervsfremmeselskabet Greenland Business A/S som et datterselskab til Greenland Holding A/S.

Greenland Holding indtager dermed sin planlagte, centrale rolle i den samlede offentlige erhvervsfremmestrategi. Det sker fortrinsvis via datterselskaberne Greenland Venture A/S, som tilbyder risikovillig, tålmodig og ikke-konkurrenceforvridende kapital, samt Greenland Business A/S, der yder erhvervsfremmerådgivning.

Selskabets resultat blev et overskud på 50,6 mio. kr. efter skat, hvoraf selskabet udbetaler udbytte på 30,5 mio. kr. Rammen for selskabets kapitalformidling via Greenland Venture A/S drøftes årligt med Naalakkersuisut.

Greenland Venture A/S i succesfuld ’exit’ i 2012

Igennem 2012 er der arbejdet målrettet for at tilpasse datterselskabet Greenland Ventures A/S portefølje af associerede selskaber til kravet om rentabilitet.

Greenland Venture A/S investerer i selskaber med mulighed for vækst – der kan skabe værdi og nye arbejdspladser. Når Greenland Venture A/S investerer, er formålet altid, at Greenland Venture A/S’ andel skal sælges igen, når det selskab der er investeret i, har fået en passende størrelse og værdi. Dette salg kalder man en ’exit’.

I 2012 gennemførte Greenland Venture A/S et succesfuldt exit med salget af sin andel i Greenland Mining Services A/S (GMS) til internationale investorer.

Salget gav både Greenland Venture A/S en gevinst og sikrede samtidig GMS – der skiftede navn til LNS Greenland A/S – adgang til ressourcer, så selskabet fremover kan byde på nogle af de store anlægsprojekter, der forventes i forbindelse med mineraludvindingen.

Salget er et eksempel på, at Greenland Venture A/S’ risikovillige og tålmodige kapital kan understøtte erhvervsudviklingen og samtidig give en positiv forrentning af investeringen.  

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtaler: ”Det er glædeligt, at den nationale erhvervsfremmestruktur er kommet på plads, så sunde grønlandske erhvervsinitiativer får de bedst mulige udviklingsrammer”.

Greenland Holding A/S’ bestyrelse består af følgende personer:

  • Vagn Hansen Andersen (formand)
  • Mogens Nathansen
  • Aviâja Lyberth Lennert
  • Vita Motzfeldt
  • Christian Motzfeldt