SPIS MERE FISK

SPIS MERE FISK
Ernærings- og Motionsrådet i Grønland holder sig løbende orienteret omkring ny viden om kostens betydning for sundheden for at sikre at vores kostråd er baseret på den nyeste viden.
Ernærings- og Motionsrådet har også vurderet den videnskabelige artikel udkommet fra Aalborg Universitetshospital, som i pressen har givet anledning til overskrifter "der sår tvivl om fiskens sunde egenskaber". Link til pressemeddelelse.

 
MANGLENDE VIDENSKABELIGT BELÆG
Vi mener ikke, at den videnskabelige artikel kan bære denne konklusion. Artiklen selv konkluderer, at de 2 blodprøver for inflammation (betændelseslignende tilstand uden bakterier) varierer med indtaget af grønlandske fødevarer. Årsagen til resultaterne siger artiklen ikke noget om.

Selve artiklen måler på syv traditionelle grønlandske fødevarer med en meget stor spredning i det ernæringsmæssige indhold: moskus, rensdyr, hare, fisk, sæl, hval og vilde fugle og sammenligner med syv importerede fødevarer: færdigretter, kartofler, grøntsager, frisk frugt, smør, æg og ost.

Der måles således ikke på fisk alene og fisk nævnes ikke en eneste gang i artiklen.
Link til original artikel.

Artiklen giver derfor ikke videnskabeligt belæg for at sætte spørgsmålstegn ved fiskens sunde egenskaber. Ernærings- og Motionsrådet følger fortsat forskningen fra Ålborg Universitetshospital med stor interesse og vil også i fremtiden være opmærksom på ny viden, der kan være relevant for anbefalingerne til den grønlandske befolkning.

SPIS MERE FISK
Pressemeddelelsen bygger på et udsagn fra en af forskerne om, at den traditionelle grønlandske kost indeholder masser af fisk. Det er desværre ikke rigtigt, at grønlændere i dag spiser meget fisk. En del af befolkningen spiser meget fisk, men der er en stor andel af befolkningen, der ikke lever op til rådet om at spise fisk 2 x ugentligt, hvilket er ærgerligt, når vi har let adgang til verdens bedste fisk.
Ernærings- og Motionsrådet har netop afholdt en minikonference netop for at styrke partnerskaber mellem institutioner, detailhandelen, fiskeindustrien m. fl. med henblik på at få den grønlandske befolkning til at spise mere fisk.


I TVIVL OM HVAD DER ER SUND MAD? FØLG DE TI KOSTRÅD
Ernærings- og Motionsrådet har udarbejdet ”De 10 kostråd”, som udgør anbefalingerne om sund mad og bevægelse i en grønlandsk kontekst. Sund mad er mad, der giver tilstrækkeligt med energi, næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Vores traditionelle mad i Grønland er proteinrig, sukkerfattig og indeholder vigtige vitaminer og mineraler.

Du kan læse de ti kostråd her:
http://peqqik.gl/Sundhed/Kost_og_motion/De%2010%20kostr%C3%A5d.aspx

Ernærings- og Motionsrådet i Grønland anbefaler at spise fisk ofte, som en væsentlig del af en sund kost.


For yderligere oplysninger kontakt Formand for Ernærings- og Motionsrådet Gert Mulvad på telefon +299 34 44 81 eller e-mail gm@peqqik.gl

 

 Ernærings- og Motionsrådet rådgiver Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur omkring sammenhænge mellem kost, motion og sundhed.

Rådets opgaver er blandt andet at:
• Fremlægge dokumentation vedrørende sammenhænge mellem kost, fysisk aktivitet og sundhed/sygdom samt viderebringe relevante anbefalinger hertil.
• Opstille forslag til mål og strategier for den samlede indsats for kost og fysisk aktivitet, og medvirke til udmøntningen af målene.
• Medvirke til oplysning og rådgivning af befolkningen om betydningen af kost og fysisk aktivitet.
• Holde sig orienteret om relevante udenlandske institutioner og samarbejdspartneres arbejde.
• Pege på forskningsbehov indenfor såvel sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske aspekter af den grønlandske mad og fysisk aktivitet i Grønland.