Midlertidig suspension

Hellefisk

Midlertidig suspension af kvartalskvote til joller i forvaltningsområderne Diskobugten og Uummannaq

Naalakkersuisut har ved møde den 24. juni 2013 vedtaget følgende:

Kvartalskvoterne til joller i det kystnære fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Diskobugten og Uummannaq suspenderes midlertidigt. Således kan fiskeriet efter hellefisk i forvaltningsområderne Diskobugten og Uummannaq med joller fortsætte indtil der er truffet nærmere beslutning om, hvorvidt der evt. kan ske en forhøjelse af den samlede årskvote.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Fiskerirådets medlemmer samt tilforordnede. Arbejdsgruppen har blandt andet til formål at undersøge om der evt. er mulighed for at de kystnære hellefiskekvoter kan forhøjes i 2013. Når arbejdsgruppen har afgivet sin indstilling, vil denne blive behandlet af Naalakkersuisut.