Der er fokus på sikring af altaner

Fredag den 31. maj 2013 faldt en 1 årig baby ned fra 6. sal fra et af Tuapannguit tårnene. Medlem af Naalakkersuisut, Miiti Lynge udtaler:

”Jeg er blevet orienteret om, at ejeren af bygningen (Illuut A/S) og entreprenøren (Permagreen) har meddelt lejerne, at det kan være forbundet med fare for små børn at befinde sig på altanerne. Illuut A/S og entreprenøren er nu i gang med at undersøge, konkret hvilke altaner, der har problemer med overholdelse af sikkerhedsafstande i mellemrum. Der vil dernæst hurtigst muligt også blive foretaget midlertidige og permanente løsninger til sikring af altanerne.”

Endvidere udtaler Medlem af Naalakkersuisut Miiti Lynge følgende:

”Det er af stor vigtighed, at der bliver fulgt op på sagen hurtigst muligt, og derfor har Illuut A/S orienteret mig om, at der er stort fokus på at finde en teknisk holdbar løsning på problemet.”

Afslutningsvis udtaler Medlem af Naalakkersuisut Miiti Lynge, at ”Jeg har fulgt sagens oplysninger i pressen og vores tanker går til den lille dreng og familien med håb om bedring.”

For yderligere oplysninger kontakt Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge, telefon 34 64 58 eller mail: lkso@nanoq.gl