Nyt undervisningsmateriale om affald i Grønland

Nyt undervisningsmateriale om affald i Grønland er på vej til alle skoler

Naalakkersuisut står bag udgivelsen af undervisningsmaterialet ”Affald – ideer og inspiration”, som netop er udkommet. Håndbogen indeholder en række forslag til undervisning i emner, der vedrører affald og affaldsproblematikker.

Formålet med undervisningsmaterialet er at sikre at eleverne opnår indsigt i lokale, nationale og globale udfordringer vedrørende affald. Bogen ”Affald – ideer og inspiration” distribueres ud til alle skoler i Grønland, og skal fungere som en håndbog for folkeskolens lærere i deres undervisning. Bogen er opdelt, så den kan anvendes på alle alderstrin.

4. klasse på Atuarfik Hans Lynge i Nuuk har som de første afprøvet bogen i dag. Klasselærer Anne Elmark:
- Eleverne var meget optaget af opgaverne og arbejdede ivrigt med dem. Affald er helt sikkert et emne som vi nu vil arbejde mere med.

Vi må alle tage ansvar
Det har været vigtigt for Naalakkersuisut at få udviklet læringsmateriale om affald til den grønlandske folkeskole.

Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø, Miiti Lynge:
- I mit arbejde som medlem af Naalakkersuisut er mit mål altid at sikre en bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet. Denne lærerhåndbog er et godt redskab til at gøre fremtidens generationer i stand til at deltage i og præge udviklingen af den grønlandske affaldshåndtering i en bæredygtig retning.

Det moderne samfunds bagside
Bagsiden af udviklingen af det moderne grønlandske forbrugersamfund er stigende affaldsmængder og farlige affaldstyper med miljøfremmede stoffer. Farligt affald er eksempelvis energisparerpærer, maling og batterier.

Naalakkersuisoq Miiti Lynge:
- Disse stoffer rummer visse risici for miljøet og sundheden, derfor er det afgørende, at vi allerede i folkeskolen lærer om vores forbrug og de dertil hørende affaldsproblematikker.
Lærerhåndbogen ”Affald – ideer og inspiration” er ikke blot tilpasset grønlandske forhold, men udviklet netop til den grønlandske folkeskole.

Det Europæiske Miljøagentur og Inerisaavik har bidraget til tilblivelsen af undervisningsmaterialet.

For yderligere oplysninger kontakt Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge, telefon 34 64 58 eller mail: lkso@nanoq.gl