Valgnævnet færdigbehandlet sagen om 41 brevstemmer

Indenrigskontoret, der er sekretariat for valgnævnet, blev søndag den 28. april af Kommuneqarfik Sermersooq orienteret om at der var blevet fundet 41 uåbnede brevstemmer i borgerservice i Nuuk by.

De fundne brevstemmer fordeler sig på følgende måde:

31 brevstemmer er relatereret til kommunalbestyrelsesvalget i Kommuneqarfik Sermersooq.,
1 brevstemme er relateret til kommunalbestyrelsesvalget i Qaasuitsup Kommunia.
2 brevstemmer er relateret til kommunalbestyrelsesvalget i Kommune Kujalleq.
2 brevstemmer er relateret til kommunalbestyrelsesvalget i Qeqqata Kommunia.
5 brevstemmer er relateret til menighedsrepræsentationsvalget i Nuuk.
Kommuneqarfik Sermersooq har behandlet brevstemmerne vedrørende Sermersooq valgkreds. Valgnævnet har modtaget en orientering fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Valgnævnet har modtaget 36 brevstemmer fra Kommuneqarfik Sermersooq og de 5 brevstemmer som vedrører valget i de tre andre valgkredse. Valgnævnet har hastebehandlet sagen, og har konstateret at brevstemmeafgivningen ikke ændrer på mandatfordelingen eller suppleantrækkefølgen i valgkredsene. Valgnævnet har på denne baggrund besluttet, at der ikke sker mere i sagen.

På valgnævnets vegne

Søren Stach Nielsen
Fungerende Departementschef, Formands Departement