Fra Valgbarhedsnævnet

Valgbarhedsnævnets møde den 15. maj 2013

Valgbarhedsnævnet har afholdt sit andet møde efter valget til kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationerne den 2. april 2013.

Nævnet har den 30. april 2013 bedt politimesteren om akter i 8 sager. Akterne er mod-taget den 15. maj 2013. Sagerne gøres klar til behandling i nævnet i næste uge. Herefter er der ikke flere sager til behandling vedrørende bygdebestyrelser.

De sidste indberetninger om valg til menighedsrepræsentationer er nu modtaget fra Qaasuitsup Kommunia den 15. maj 2013.

På mødet den 15. maj 2013 blev otte sager om valgbarhed behandlet.

Valgbarhedsnævnet besluttede at:

Albrecht Karl Kristian Kunuk Kreutzmann, valgt til bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq og som suppleant til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, ikke er valgbar.

Ved bødevedtagelse den 11. oktober 2012 blev Albrecht Karl Kristian Kunuk Kreutz-mann pålagt en bøde på kr. 6500,00 for overtrædelse af kriminallovens § 106, stk. 1, nr. 1 – underslæb, ved i perioden den 11. marts – 15. marts 2010 i Kangerlussuaq, som leder i fritidsklubben i Qinnguata Atuarfia, uretmæssigt at have tilegnet sig kr. 1.600,00 fra kassen.

Anda Mathias Sommer Enok Berthelsen, valgt som suppleant til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, ikke er valgbar.

Ved bødevedtagelse den 6. november 2012 blev Anda Mathias Sommer Enok Berthel-sen pålagt en bøde på kr. 2500,00 for overtrædelse af kriminallovens § 102 – tyveri, ved den 2. juni 2012 ca. kl. 00.20 med rette nøgle, at have låst sig ind i lageret i butik-ken Pilersuisoq i bygden Sarfannguit, Sisimiut og uberettiget have taget forskellige vare for i alt kr. 2.612,00.

Minannguaq Hilda Zeeb, valgt til bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, ikke er valgbar.

Ved bødevedtagelse den 14. juli 2010 blev Minannguaq Hilda Zeeb pålagt en bøde på kr. 49.000,00 og frakendt førerretten i 2 år for overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1 – spirituskørsel, ved den 13. juni 2010 kl. 19.00 at have ført motordrevet køretøj, ad vejen ud mod vandsøen/roklubben efter, at have indtaget spiritus så alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20l promille. Alkoholkoncentrationen blev målt til mindst 3,05 promille.

Aqqalu Frederik Larsen Schmidt, valgt til menighedsrepræsentationen i Sisimiut, ikke er valgbar.

Ved dom af 31. marts 2009 blev Aqqalu Frederik Larsen Schmidt idømt en betinget dom med prøvetid på 1 år og pålagt en bøde på kr. 3000,00, for overtrædelse af kriminallovens § 72 (nu § 102) – tyveri, ved i sommeren 2008, fra Spar Qiviarfik i Sisimiut, under sin ansættelse som ekspedient i butikken uretmæssigt at have tilegnet sig et ikke præcist opgjort kontantbeløb samt et Tusasskort til en værdi af kr. 100 og 3 flasker spiritus til en samlet værdi af kr. 1.596,00.

John Niels Nikolaj Pavia Jakob Kajusen, valgt til menighedsrepræsentationen i Itilleq, ikke er valgbar.

Ved dom af 18. august 2009 blev John Niels Nikolaj Pavia Jakob Kajusen idømt en betinget dom med en prøvetid på 1 år og en bøde på kr. 3000,00, for overtrædelse af Kriminallovens § 72 (nu § 102) – tyveri ved indbrud, ved i tidsrummet mellem lørdag den 12. maj 2007 kl. 17.00 og søndag den 13. maj 2007 kl. 8.40, at have stjålet butiksvarer til en samlet værdi kr. 14.007,00 fra Pilersuisoq butikken Itilleq, 3911 Sisimiut, hvortil de skaffede sig adgang ved opbrydning af en dør, og

Kriminallovens § 80, stk. 1 (nu § 114, stk. 1) – brugstyveri, ved søndag den 8. januar kl. ca. 4.00 uberettiget at have brugt Poca 500 Jolle med 85 HK til sejllads fra Sarfannguit til Sisimiut.

Kristian Rasmus Jonathan Qiniang Uitsatikitseq, valgt til menighedsrepræsentationen i Sermiligaaq, ikke er valgbar.

Ved betinget dom og bøde afsagt den 27. august 2009 blev Kristian Rasmus Jonathan Qiniang Uitsatikitseq idømt en betinget dom med prøvetid på 1 år og pålagt en bøde på kr. 6.000,00, for overtrædelse af kriminallovens § 53 (nu § 79) – kønsligt forhold til barn, ved den 15. februar 2008 at have haft samleje med et barn under 15 år.

Gedion Vittus Lars Aleqatsiaq Suerssaq, valgt som suppleant til bygdebestyrelsen i Savissivik, Qaanaaq, ikke er valgbar.

Ved dom afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2012 blev Gedion Vittus Lars Aleqatsiaq Suerssaq idømt anstaltsanbringelse i 8 måneder for overtrædelse af Krimi-nallovens § 84, stk. 1 blufærdighedskrænkelse, ved på et tidspunkt i 1998 – 1999 i et soveværelse, at have lagt sig nøgen og utildækket på gulvet ved siden af en seng, hvor xx lå og sov og at da hun ville forlade rummet blev forsøgt tilbageholdt indtil hun skreg op, og

Kriminallovens § 77, stk. 1, jf. § 79 – voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje og § 84 – blufærdighedskrænkelse, ved i perioden 2001 – 2005 adskillige gange og ikke under 20, at have udnyttet sin fysiske overlegenhed og alder til at have befølt xx på hende balder, lår og kønsdele udenpå og indenfor tøjet, ligesom han flere gange havde anden kønslig omgang end samleje med hende, idet han indførte en finger i hendes skede.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Sønder Søndergård Hansen
Landsdommer
Qiningaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamut Siulittaasoq / Formand for Valgbar-hedsnævnet