Midlertidig suspension af kvartalskvote

Midlertidig suspension af kvartalskvote til joller i forvaltningsområde Upernavik

Naalakkersuisut har ved møde den 31. maj 2013 vedtaget følgende:

Kvartalskvoterne til joller i det kystnære fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Upernavik suspenderes midlertidigt. Således kan fiskeriet efter hellefisk i forvaltningsområde Upernavik med joller fortsætte indtil der er truffet nærmere beslutning om, hvorvidt der evt. kan ske en forhøjelse af den samlede årskvote.

Ovennævnte afgørelse har baggrund i, at GFLK den 29. maj 2013 meddelte, at kvoten på 879 tons for 2. kvartal i forvaltningsområde Upernavik var opfisket.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Fiskerirådets medlemmer samt tilforordnede. Arbejdsgruppen har blandt andet til formål at undersøge om der evt. er mulighed for at de kystnære hellefiskekvoter kan forhøjes i 2013. Når arbejdsgruppen har afgivet sin indstilling, vil denne blive behandlet af Naalakkersuisut.


Med venlig hilsen


Karl Lyberth
Naalakkersuisoq