Samarbejde med Risskov

Sundhedsvæsenets samarbejde med det psykiatriske hospital i Risskov

En uvildig undersøgelse af forholdene på det psykiatriske hospital i Risskov, hvor også grønlandske patienter er indlagt, påviser en række kritisable forhold. - ”Selvom undersøgelsen viser, at de største problemer ikke var at finde på afsnit R3, hvor vores patienter er indlagt, så blev der også for afsnit R3 afdækket områder, hvor medarbejdere og patienter opfattede, at der var mulighed for forbedringer”, siger Cheflæge Anne Marie Ulrik og fortsætter:

-”Sundhedsledelsen vil følge op på disse forhold i forbindelse med vores besøg på hospitalet. Vi har generelt et godt samarbejde med hospitalet, og vi ser frem til en dialog med ledelsen om, hvordan man vil følge op på undersøgelsen”.

Det daglige samarbejde med hospitalet i Risskov foregår via tæt kontakt mellem afdeling R3 og områdeledelsen for det psykiatriske område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hver måned mødes personalet på R3 og psykiatrisk afdeling A1 via telekonference og her diskuteres diagnoser og forløb på hver eneste patient. Når en patient er klar til udslusning fra R3, sendes patienten til A1, hvor den endelige udslusning foregår.

På årlig basis afholdes en konference med deltagelse af ledere fra A1, Risskov, kommunale instanser i form af bosteder og Kriminalforsorgen. Her diskuteres patienter, behandlingsmetoder og generelt optimering af samarbejdet instanserne imellem.

I undersøgelsen giver medarbejderne på R3 udtryk for at der gennem de sidste par år er kommet betydelig mere struktur og retning på eksempelvis arbejdet med behandlingsplaner. Det betyder at afdelingens løsning af opgaven nu er betydelig mere fokuseret. Patienterne giver udtryk for, at nye ordensregler har medført begrænsninger, for eksempel i forhold til aktiviteter ud af huset, og flere patienter oplever det som hårdt, at være i afsnittet, da der sættes mange grænser.


For yderligere oplysninger kontakt:
Cheflæge Anne Marie Ulrik på telefon: +299 34 43 19 eller e-mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl