Råstofpolitik

Omverdenen præsenteret for den nye erhvervs-og råstofpolitik

Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard mødte det diplomatiske korps i Danmark i dag for at orientere om Naalakkersuisuts erhvervs- og råstofpolitik. Den nye regering, bestående af Siumut, Atassut samt Partii Inuit har et fælles fodslag når det gælder erhvervspolitikken, som fortsat skal udvikles inden for rammerne af fri og åben handel.

Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard præsenterede Naalakkersuisuts mål, visioner og planer i Grønland, der blandt andet handler om:

  • Ny politik vedrørende radioaktive mineraler, hvor Naalakkersuisut agter at fremlægge forslag til principbeslutning om at ændre nul-tolerance politik på Inatsisartuts efterårssamling 2013.
  • Beskatning af mineprojekter, hvor beskatningsformen skal omlægges uden at øge den samlede beskatning.
  • Naalakkersuisut fortsætter den igangværende olieudbudsrunde i Nordøstgrønland med henblik på at fastholde det hidtidige efterforskningsniveau.

Efterfølgende stod Jens Erik Kirkegaard til rådighed for spørgsmål for den danske og udenlandske presse.

"Det har været meget gavnligt at få lejlighed til at orientere det internationale samfund om at Grønland fastholder sin stabile og konkurrencedygtige råstofpolitik. Jeg ser frem til igangsættelse af nye mineaktiviteter og fortsat olieefterforskning i de kommende år", siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

Det er planen, at Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard nu tager til Stockholm for at deltage i Nordisk Ministerråds arbejdsministermøde den 16.maj. Mødet fokuserer på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.