Naalakkersuisut sætter gang i økonomien

Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard fremlagde på et pressemøde den 21. maj Naalakkersuisuts planer for at vende den økonomiske udvikling og nedbringe arbejdsløsheden.

Naalakkersuisut vil bruge 33 mio. kr. i 2013 sammen med kommunerne til en ekstraordinær nedbringelse af arbejdsløsheden. Indsatsen består i faglige kurser på bl.a. mineskolen, afklaringskurser, værkstedsprojekter for unge, boglige opkvalificerings tiltag på Piareersarfik m.m.

Materiale fremvist ved pressemødet

Foto fra pressemødet

Videre skal Indsatsen for gruppen af unge under 30 år skal styrkes. Flere midler til værkstedstedsforløb og Timi Asimi lignende forløb. Revalideringsindsatsen skal styrkes. Desuden vil Naalakkersuisut igangsætte planlægningen af renoveringsprojekter for at styrke beskæftigelsen på kort sigt.

- I forlængelse heraf agter vi at tage stilling til ansøgninger om udnyttelsestilladelser fra op mod 6 mineprojekter i løbet af 2013 og 2014,

– oplyste Jens Erik Kirkegaard, og tilføjede videre:

- Hvis bare nogle af projekterne kommer i gang vil der være beskæftigelse til op mod 1.000 personer- såsom så som maskinoperatører, minører, elektrikere, servicefag. Og vi er lige nu i dialog med flere selskaber om de næste udnyttelsestilladelser.

På pressemødet oplyste Jens-Erik Kirkegaard desuden, at:

Naalakkersuisut vil fremlægge et forslag til en principbeslutning på EM 2013 om ændring af uran nul-tolerance politikken. Såfremt principbeslutningen vedtages af Inatsisartut vil et større arbejde med tilpasning af regelsæt og organisation blive igangsat.

Naalakkersuisut ønsker desuden at olie-efterforskningen skal fortsætte på det nuværende niveau. Nye olielicenser kan udstedes til afløsning af tilbageleverede licensblokke. Ansøgninger om nye olieboringer for de kommende år forventes modtaget inden udgangen af 2013. Ansøgninger behandles i henhold til gældende regler og procedurer.

For uddybende spørgsmål til Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard:
Kontakt ministersekretær Kirsten Enquist, 58 37 54