Pelagisk forsøgsfiskeri 2013

Naalakkersuisut har ved møde den 2. maj 2013 godkendt en række ansøgninger fra rederier og fordelt kvoter og licens til pelagisk forsøgsfiskeri efter makrel, sild, blåhvilling og guldlaks i Østgrønland 2013.

Der er tidligere på året fastsat kvoter til dette forsøgsfiskeri med 15.000 tons makrel, 10.000 tons sild, 10.000 tons blåhvilling samt 10.000 tons guldlaks. Det er disse kvoter som Naalakkersuisut har fordelt ved mødet.

Det er blevet konstateret at de pelagiske arter i de senere år har rykket deres udbredelsesområde mod vest. Således blev der fisket 5.220 tons makrel ved Østgrønland sidste år. Forsøgsfiskeriet skal således afdække udbredelsen samt mulige fangstmængder af disse arter.

Naalakkersuisut håber at forsøgsfiskeriet på den baggrund vil udvikle sig positivt og hvis dette er tilfældet, vil Naalakkersuisut naturligvis overveje en forhøjelse af kvoterne såfremt kvoterne skulle blive opfisket. Det er Naalakkersuisuts hensigt at alle muligheder for nye fiskerier skal undersøges og udnyttes.

Forsøgsfiskeriet skal naturligvis foretages efter nærmere retningslinjer udarbejdet i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.