Aleqa Hammond møder de nordiske statsministre

Aleqa Hammond møder de nordiske statsministre

Aleqa Hammond deltager i de nordiske møder den 15.- 16. Maj i Stockholm.

De nordiske landes statsministre og arbejdsmarkedsministre mødes i Stockholm den 15. – 16. Maj for at sætte fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.

Det nyvalgte Naalakkersuisut benytter lejligheden til at mødes med de nordiske kolleger. På den måde styrkes det nordiske samarbejde, som er en central del af Grønlands udenrigspolitik - Aleqa Hammond mødes med statsministrene den 16. Maj og Naalakkersuisoq Jens - Erik Kirkegaard deltager i arbejdsmarkedsministrenes paneldiskussion på konferencen samme dag.

Samarbejdet i Arktisk Råd er et emne som vil blive drøftet på møderne. Det er vigtigt, at også de andre nordiske lande, som deltager i Arktisk Råd-samarbejdet – Norge, Finland og Island – forstår alvoren i situationen i Arktisk Råd for Grønland og bakker op om Danmark og Grønland i denne sag.

Der bliver også lejlighed til at mødes separat med de nordiske selvstyrende lande, Færøerne og Åland, for at arbejde, for at samarbejdet styrkes, både i det nordiske, men også for Færøernes og Grønlands vedkommende i Arktisk Råd. Dette er nødvendigt for at vi sammen kan opnå resultater.

"Naalakkersuisut har i sin udenrigspolitik flere vigtige fora for internationalt samarbejde, og det nordiske har nu igennem næsten 30 år været centralt for vores politiske samarbejde.” udtaler Aleqa Hammond.

”Vi er jo glade for den store interesse, der igennem de seneste år er opbygget i udlandet omkring vores land, men det betyder også, at vi må styrke vores tilstedeværelse de steder, hvor vi bliver mødt med tillid og respekt. Og det er vi altid blevet i det nordiske samarbejde” slutter Aleqa Hammond.