Nick underviste 1g i Sisimiut

Nick Nielsen i Artek

I weekenden har Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling været på rejse til Ilulissat og Sisimiut.

I Ilulissat var der møder med PISPS (pædagogseminariet), hvor muligheden for etablering af en landsdækkende decentral pædagoguddannelse blev drøftet. Nick Nielsen fik også lejlighed til at deltage i dimissionen af 13 nye socialassistenter, som fik deres beviser for en velgennemført uddannelse.

Under sin tale sagde Nick Nielsen bl.a.: ”Der er stor mangel på uddannede pædagoger og socialarbejdere i vort land. Der er derfor brug for hver og én af jer. Jeg håber derfor også, at mange af jer vil bruge jeres uddannelse som socialassistenter som springbræt til at videreuddanne jer til socialpædagoger, så vi kan få dækket behovet for pædagoger i vore institutioner”.

Der blev også lejlighed til at mødes med den nyudnævnte borgmester for Qaasuitsup Kommunia, Ole Dorph, til en gensidig orientering om Naalakkersuisuts og kommunens planer på skole og uddannelsesområdet. Den forestående skolerenovering af Atuarfik Mathias Storch blev drøftet og der var enighed om, at arbejdet har stor prioritet og skal gennemføres i tæt samarbejde mellem parterne.

I Sisimiut deltog Nick Nielsen i et 3 timer langt, velbesøgt og debatlystent borgermøde med sine Naalakkersuisut kollegaer Miiti Lynge og Vittus Qujaukitsoq. På uddannelsesområdet var det især folkeskolen og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, som var i fokus. Borgerne diskuterede vigtigheden af forældrenes rolle, opbakning og engagement i forhold til elevernes skolegang.

Der var møde med Borgmester Hermann Berthelsen, Qeqqata Kommunia, hvor kommunens bæredygtighedsprojekt blev drøftet. Endvidere drøftede man et fremtidigt samarbejde vedr. daginstitutions- og folkeskoleprojekterne mellem kommunen og Namminersorlutik Oqartussat samt planerne for Teknikimik Ilinniarfik, Artek og kollegiebyggeri.

Der blev desuden afholdt møder med følgende institutioner i Sisimiut: Knud Rasmussenip Højskolia og Teknikimik Ilinniarfik.

Under besøget i Sanaartornermik Ilinniarfik fik Nick Nilsen lejlighed til at mødes med skolens 1 g klasser, hvor han gav et lille lynkursus i matematik på grønlandsk, krydret med historier fra egen GU tid i Aasiaat. Nick Nielsen tog sig også tid til at drøfte fremtidig uddannelsesvalg og deres tid i folkeskolen med eleverne.
Endelig deltog Naalakkersuisoq Nick Nielsen i rejsegildet ved et Illorput 2100, som skolepraktikanter er ved at opføre som et forsøgsprojekt.

(billede) Naalakkersuisoq Nick Nielsen i snak med skolepraktikanter, som deltager ved opførelse af Illorput 2100.