Naalakkersuisut er omhyggelige

 

- Naalakkersuisut vil føre en ansvarlig økonomisk politik, siger medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq som svar til medlem af Inatsisartut Malina Abelsens påstand om at Naalakkersuisut kører videre med den tidligere koalitions politik.

Det tidligere Naalakkersuisut fremlagde deres samlede økonomiske politik i efteråret 2012 – over 3 år efter de tiltrådte.

- Naalakkersuisut har tidligere meldt ud, at Naalakkersuisut anerkender resultatet af Skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, men dette er ikke ensbetydende med, at Naalakkersuisut vil gennemføre samtlige af kommissionens anbefalinger. Naalakkersuisut skal først foretage en omhyggelig gennemgang og vurdering af anbefalingerne og derefter tage politisk stilling til om anbefalingerne er gangbare.

- De første linjer i Naalakkersuisuts økonomiske politik vil blive tegnet og fremlagt i forbindelse med forelæggelsen af den årlige Politisk-økonomisk beretning, hvor de fremtidige økonomiske udfordringer i samfundet vil blive afdækket samt i finanslovsforslaget for 2014. Disse vil blive offentliggjort i august 2013. På sigt skal landets finanslove have grundlag i en samlet økonomisk politik, med mål og indsatser, der indeholder langsigtet økonomisk holdbarhed, der sikrer velfærden i fremtiden, slutter Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.