Om licens

Hellefiskefisker

Pressemeddelelse om licenser til kystnært fiskeri

Der har i den sidste tid været en del polemik samt diskussion om licenser til kystnært fiskeri efter forskellige arter.

Jeg skal indledningsvis meddele at forholdet reguleres af de regler, der fremgår af den gældende lovgivning.

Naalakkersuisut har siden deres tiltrædelse klart meldt ud at man ønsker de gæl-dende regler ændret. Dels ønsker Naalakkersuisut at få gen-indført den såkaldte ”sø-støvle-paragraf”, dels ønsker Naalakkersuisut at det bliver nemmere for tid-ligere fiskere samt unge mennesker at komme ind i fiskeriet, f.eks. i torskefiske-riet eller fiskerier efter hellefisk.

På kort sigt, så vil Naalakkersuisut sende et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse ud i høring i løbet af juni måned.

På langt sigt, så forventer Naalakkersuisut at forslag til ændring af fiskeriloven forelægges for Inatsisartut til forårssamlingen i 2014.

Naalakkersuisut har således taget initiativ til at der snarest sker en ændring af de gældende regler, så forholdene for fiskerne kan blive forbedret. Naalakkersuisut ønsker dog at understrege at sådanne ændringer først gennemføres efter gennem-førelse af grundige høringer.

Med venlig hilsen


Karl Lyberth
Naalakkersuisoq