Stor søgning til Inuuneritta Puljen

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge har foretaget uddeling af midler fra Inuuneritta Puljen.

Dette forår har der været stor interesse for at søge midler fra Inuuneritta Puljen. I alt har 36 projekter fået tilsagn om økonomisk støtte fra puljen, og der er blevet uddelt i alt 396.260 kr.

Der er blandt andet uddelt midler til afholdelse af debat- og informationsaftener om-kring alkohol og hash. Der er også givet støtte til aktiviteter til forebyggelse af misbrug, herunder et projekt om pædagogisk idræt for børn der vokser op i misbrugsfamilier, hvor målet er at styrke børnenes selvværd.

-”Jeg er rigtig glad for den store interesse, der er for at søge midler fra Inuuneritta Pul-jen. Det er flot, at så mange har lysten og viljen til at gøre en forskel ved at tage ansvar for at gennemføre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag lokalt,” siger Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge, og fortsætter:

-”Der var rigtig mange gode ansøgninger. Ved bedømmelsen er projekter som handler om forebyggelse af misbrug af alkohol og hash blevet højt prioriteret, fordi dette er et særligt indsatsområde i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II i 2013”.

Ansøgningerne blev også vægtet i forhold til, om det var projekter og aktiviteter rettet mod børn, unge og familier. Endelig blev ansøgningerne vurderet i forhold til tværfaglig forståelse, eksempelvis inddragelsen af såvel sundhedsmæssige, sociale og ikke mindst kulturelle aspekter i projektet.

Inuuneritta Puljen blev oprettet i forbindelse med indførelsen af Grønlands første folke-sundhedsprogram Inuuneritta. To gange årligt er det muligt at ansøge om midler til sundhedsfremmende og forebyggende projekter.

Næste ansøgningsfrist til Inuuneritta Puljen er 1. oktober 2013, hvor der igen vil blive lagt vægt på projekter inden for temaet: alkohol og hash. Læs mere om Inuuneritta Pul-jen på Sundhedsportalen www.peqqik.gl


For yderligere oplysninger kontakt Sundhedsfaglig konsulent Lisa Christiansen på telefon +299 34 66 50 eller e-mail lich@nanoq.gl