Generalforsamling i Great Greenland

Great Greenland A/S' årsrapport viste et øget salg i 2012

Der er netop afholdt ordinær generalforsamling i Great Greenland A/S.

På generalforsamlingen udtalte Aleqa Hammond tilfredshed med den øgede omsætning i selskabet: 
”Det er jo glædeligt, at efterspørgslen er steget og skindene ikke bare ligger opmagasineret. Nu kommer de forbrugerne til glæde og giver Great Greenland et bedre indtægtsgrundlag.”

Det er særligt antallet af solgte skind, som har skabt omsætningsvæksten. Great Greenland har arbejdet ud fra en strategi om at genskabe det marked, som i en længere periode har været minimal. Omsætningen steg fra 8,8 mio. kr. i 2011 til 14,5 mio. kr. i 2012.

Great Greenland Katalog 2013

På trods af den positive udvikling i selskabets omsætning, blev selskabets resultat et underskud på 5,8 mio. kr. Underskuddet hænger sammen med lave salgspriser på skind og en betydelig nedgang i indhandlingen i 2012. Både bestyrelsen og ejeren betragter årets resultat som ikke tilfredsstillende.

På generalforsamlingen fik Great Greenland A/S’ et kapitalindskud på 5 mio. kr. som var bevilget på finansloven.
”Vi skal være bedre til at sætte krav til hinanden. Såfremt Great Greenland A/S igen får behov for en håndsrækning, skal det afspejles i en konkret serviceaftale. Det bliver forhåbentlig ikke nødvendigt og vi forventer at Great Greenland A/S nu går bedre tider i møde.”

På generalforsamlingen blev der fortaget en ændring i bestyrelsessammensætningen. Aaja Chemnitz, som fornylig blev indsat i TelePost A/S’ bestyrelse, udtræder af Great Greenland A/S’ bestyrelse. I stedet indtræder Nauja Bianco i Great Greenland A/S’ bestyrelse. Nauja Bianco har kendskab til sælpolitikken i EU og har stor viden om den grønlandske samfundsudvikling.

Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen i Great Grenland A/S består af:
• Bruno Olesen (Formand)
• Nauja Bianco
• Mike Nicolaisen
• Karen Simonsen