Om Arktisk Råd

DANMARK, GRØNLAND OG FÆRØERNES DELTAGELSE I ARKTISK RÅD SAMARBEJDET

Det svenske formandskab for Arktisk Råd afholdt d. 15. maj 2013 ministermøde i Kiruna, Sverige. Her overdragedes formandskabet for Arktisk Råd fra Sverige til Canada.

Grønlands udmelding før ministermødet om at det ikke ville deltage ved ministermødet, samt at det ville stille sin samlede deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet i bero indtil en tilfredsstillende løsning fremadrettet for Grønlands deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet bliver fundet, har i den forløbne uge skabt en del debat, også i danske medier.

I lyset heraf ønsker den danske udenrigsminister Villy Søvndal, Færøernes lagmand Kaj Leo Holm Johannesen og Grønlands Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond at komme med følgende afklaring i forhold til situationen i Arktisk Råd:

• Arktis er kommet i verdens fokus af flere grunde: For det første på grund af klimaforandringernes særlig store konsekvenser i Arktis. For det andet at Arktis er blevet et globalt emne. Derfor ser vi nu en global interesse for Arktisk Råd, og beslutningerne i Arktisk Råd får større og større betydning, også for lande udenfor Arktis.

• Med det fornyede fokus på Arktis, har det internationale samfund fået en historisk mulighed for at støtte de arktiske folks udvikling, så den sker på deres præmisser og på en bæredygtig måde.

• Ministermødet i Kiruna 15. maj nåede frem til nogle meget væsentlige resultater som har været forberedt under det svenske formandskab 2011-2013, bl.a. underskriften af en oilespildsaftale, som er den anden bindende aftale i for Arktisk Råd regi. Den er det første skridt i retning af et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de arktiske lande i tilfælde af en olieforurening. Der er også igangsat et arbejde, der skal få landene til at nedbringe forurening fra sodpartikler. Der er taget initiativ til at skabe et fælles Arctic Business Forum – et netværk mellem virksomheder, der har aktiviteter i Arktis. Og Arktisk Råd har nu fået etableret et permanent sekretariat, så arbejdet fremadrettet kan blive endnu mere effektivt. Landene blev også enige om at intensivere samarbejdet om biodiversitet og forsuring af havene i det arktiske område.

• Arktisk Råds medlemslandelande nåede også frem til en beslutning vedr. optagelse af observatører i Arktisk Råd. Dette skaber nu grundlaget for en bred involvering fra lande, der har legitime interesser i de spørgsmål, der drøftes i Arktisk Råd.

Med hensyn til Grønlands beslutning om ikke at deltage ved ministermødet i Kiruna, samt berostillelsen af sin samlede deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet, ønsker vi sammen at gøre følgende klart:

• Der har været en lang tradition for, at alle tre rigsdele har deltaget i Arktisk Råds arbejde, og at alle tre rigsdele har været repræsenteret på lige fod ved møder i Arktisk Råd med hensyn til f.eks. pladser ved mødebordet. Denne praksis er blevet ændret de seneste to år. Vi har i fælleskab fra dansk, grønlandsk og færøsk side igennem lang tid forsøgt at overbevise det svenske formandskab for Arktisk Råd om vigtigheden af at bevare den praksis, der har været for repræsentation af alle tre rigsdele på lige fod i Arktisk Råd, herunder ikke mindst med hensyn til sikring af tre pladser ved forhandlingsbordet til både formelle og uformelle møder.

• Vi håber, at der snarest muligt vil blive skabt grundlag for, at Grønland igen kan deltage fuldt ud i Arktisk Råds arbejde – og det vil vi arbejde aktivt for.

• Danmark, Grønland og Færøerne arbejder derfor nu med det canadiske formandskab for at finde en tilfredsstillende løsning på rigsfællesskabets repræsentation i Arktisk Råd samarbejdet fremover. Dette skal ske så hurtigt som muligt, for at skabe grundlag for at Grønland kan genindtræde i samarbejdet, så vi alle tre vil kunne deltage i det næste ministermøde, som det canadiske formandskab planlægger at afholde i 2015

• Fra Kongerigets side er der blevet gjort alt, hvad der var muligt for at opretholde den praksis, der har været for en ligelig repræsentation, og de bestræbelser vil fortsætte.

• Det er vigtigt for os at understrege, at når vi i Arktisk Råd er enige om, at menneskene i Arktis skal have topprioritet i vores arbejde, så betyder det også i praksis for os at repræsentanter for Danmark, Grønland og Færøerne bør kunne deltage på lige fod i arbejdet i Arktisk Råd, således som det har været tilfældet indtil det svenske formandskab. Det er meget vigtigt for os at gøre klart at det er uacceptabelt at Grønland og Færøerne - som dækker ikke mindre end 20 % af det arktiske territorium, ikke længere tillades at deltage direkte i alle aspekter af forhandlingerne i Arktisk Råd. Vi håber at det canadiske formandskab vil tage dette meget alvorligt, og at vi sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på dette problem.

For uddybende spørgsmål til Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, kontakt venligst fung. pressekoordinator Julie Rademacher, mobil 55 8878.