Til møde med Arbejdsministre

Jens-Erik Kirkegaard deltager i de nordisk arbejdsministres møde den 16. maj i Stockholm.

Fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden

De nordiske lande og selvstyrende områder har udvekslet erfaringer om hvordan landene hver især har søgt at løse ungdomsarbejdsløshedsproblemet.  

Et meget væsentligt formål med konferencen har været at udveksle ”best practise” fra de enkelte lande. Jens Erik Kirkegaard havde blandt lejlighed til at berette om den helt centrale indsats Piareersarfiit spiller, når vores unge skal aktiveres og bringes videre i et aktivt uddannelses- og arbejdsliv.

Arbejdsministrenes møde har bekræftet, at der skal følges flere spor for at få aktiveret de unge. Først og fremmest skal den økonomiske politik sikre, at der skabes arbejdspladser i den private sektor. Dernæst skal vi gennemføre en indsats som er målrettet den enkelte unge. Tid, rådgivning og omsorg er nøgleord i den sammenhæng.

- Vi skal i de kommende år forsøge at få flest mulige unge gennem personlig udvikling, som fører til kompetencegivende uddannelser, som kan give beskæftigelse i private det erhvervsliv. Det er fiskeriet, råstofferne og turismen som skal skabe grundlaget for vores velfærd - udtaler Jens Erik Kirkegaard.