Berigtigelse til Sermitsiaq.ag

Der er ikke ansat ny pressechef i Formandens Departement.

Sermitsiaq.ag online skriver den 11.april, at Julie Rademacher skal være ny pressechef for Formanden for Naalakkersuisut.

Denne oplysning er ikke korrekt. Formandens Departement har ikke meddelt noget sådan, hvorfor sermitsiaq.ag anmodes om at berigtige dette.

Naalakkersuisut har et Tusagassiivik, hvor informationschefen hedder Sofia Geisler, som Formandens Department er glade for, og som fortsat vil varetage en stor informationsopgave for Selvstyret og det samlede Naalakkersuisut. Dette er der ikke er planer om at ændre ved.

Formandens Departement skal anmode sermitsiaq.ag om at rette henvendelse til Formandens Departement førend de selvbestaltet både udnævner og ansætter medarbejdere som der ikke er truffet beslutning om.

Det kan oplyses at Formandens Department er i overvejelser om at ansætte en pressekoordinator for Formanden for Naalakkersuisut, ligesom det var tilfældet for det forrige Naalakkersuisut. Da dette arbejde pågår, må pressen og andre interesserede derfor afvente endelig udmelding herom fra Formandens Departement.


Med venlig hilsen

Fg. Departementschef Søren Stach Nielsen,
Formandens Departement, mobilnummer +299 532614