Valgbarhedsnævnets møde den 29. april 2013

Valgbarhedsnævnet har afholdt sit første møde efter valget til kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationerne den 29. april 2013.

På nævnets møde den 29. April 2013 behandledes alle sager vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer. Øvrige sager ventes behandlet primo maj.

På mødet blev tre sager behandlet. I to af sagerne besluttede nævnet, at de valgte bevarer deres valgbarhed.

Valgbarhedsnævnet besluttede i den tredje sag, at Thomas Kristian Ørum Kristensen, valgt til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, ikke er valgbar.

Ved bødevedtagelse den 7. marts 2012 blev Thomas Kristian Ørum Kristensen pålagt en bøde på kr. 2000,00, for overtrædelse af Kriminallovens § 37 – krænkelse af offentlig myndighed, ved den 15. oktober 2011 kl. 3:18 uden for diskotek Pakhuset, Umiartsualivimmut BNR 107, 3913 Tasiilaq, hvor politiet var tilstede i anden anledning, at have kaldt politiassistent (xxx) “et røvhul”, “du er en færdig mand, xxx”, “pis hjem tøsedreng”, “du er færdig som politibetjent her i Tasiilaq”, “vi vil ikke have dig herovre”. Endvidere fremviste Thomas Kristian Ørum Kristensen en løftet tredje finger på hånden, mod xx.

Som 1. suppleant for Thomas Kristian Ørum Kristensen er valg Steen Lynge og som 2. suppleant er valgt Erling Madsen.