Udfordringsrigt år for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line A/S har i det seneste år haft en række udfordringer som har sat sig negativt i selskabets resultat. Årets resultat efter skat blev derfor kun et overskud på 6 mio. kr. efter skat, som er mindre end selskabet havde forventet. Før regnskabsåret blev indledt var forventningen et overskud på 30-35 mio. kr. før skat.

Selskabet har blandet andet været ramt to grundstødninger samt konkursen på P&S Werften, som selskabet havde indgået aftale med om levering af skibe. Naalakkersuisut er sikker på at selskabet gør alt for at undgå at lignende problemer rammer selskabet i 2013.

Royal Arctic Line A/S er et af de infrastrukturselskaber som er med til at sætte rammerne og omkostningsniveau for borgerne og erhvervslivet. Omkostningerne i selskabet er steget markant i 2012. Naalakkersuisut forventer derfor, at selskabet fortsat har fokus på at omkostningsudviklingen følger udviklingen produktiviteten. Naalakkersuisut vil i det kommende år følge omkostningsudviklingen i selskabet.

Bestyrelsens sammensætning er uændret. Bestyrelsen består af følgende personer:

  • Martha J. M. N. F. Labansen (Formand)
  • Kristian Frederik Lennert
  • Tanja Nielsen
  • Bent Østergaard
  • Ole Frie
  • Efraim Tittussen (valgt af medarbejderne)
  • Jens Peter Berthelsen (valgt af medarbejderne)
  • Marianne Ingrid Hansen (valgt af medarbejderne)