Norske erfaringer styrker NUNAOIL

NUNAOIL har i det forgangne år arbejdet med at implementere anbefalingerne fra ”Redegørelse om NUNAOIL A/S”. Redegørelsen, der blev omdelt til Inatsisartut under Forårssamlingen 2012, udstikker selskabets udviklingsmål samt en udbytte-, investerings-, og lånepolitik. I forlængelse af redegørelsen har selskabet justeret sin strategi så den stemmer med udviklingsmålet om at være et ikke-operativt olieselskab, der med en begrænset bemanding varetager Selvstyrets interesser i ejerandelene i licenserne. Forbillederne for udviklingen er det norske Petoro, som varetager lignende opgaver for den norske stat.

Med den nye strategiske retning er Naalakkersuisut meget fortrøstningsfuld i forhold til at selskabet kan løfte fremtidige opgaver i forbindelse med udviklingen på kulbrinteområdet.

Bestyrelsesformanden, Kaare Hagemann, har efter 21 år i NUNAOILS bestyrelse ønsket at stoppe som medlem af bestyrelsen. Naalakkersuisut takker for indsatsen med ønske om at Kaare Hagemann får et godt og velfortjent otium.

Næstformand Frank D. Pedersen overtager posten som formand for bestyrelsen. Naalakkersuisut ser frem til at selskabet går videre med implementeringen af NUNAOIL-redegørelsens anbefalinger.

For at sikre de bedst mulige vilkår for udvikling og implementering af NUNAOIL-redegørelsens anbefalinger har Naalakkersuisut valgt at udpege Olav Boye Sivertsen, som til daglig er juridisk direktør i NUNAOILS norske forbillede Petoro AS. Olav Boye Sivertsen vil tilføre bestyrelsen juridiske spidskompetence samt erfaringer fra sin lange karriere i oliebranchen og råstofforvaltningen. Se også http://www.petoro.no/om-petoro/organisasjon/juridisk

Bestyrelsen vil fremadrettet bestå af følgende personer:

  • Frank d. Pedersen – Formand
  • Tine Pars
  • Lida Skifte Lennert
  • Olav Boye Sivertsen
  • Peter Steen Helmer (udpeget af den danske stat)

Naalakkersuisut vil gerne byde Olav Boye Sivertsen velkommen i bestyrelsen, og takke den siddende bestyrelse samt selskabets medarbejder for arbejdet i det forgangne år.