Justering af arbejdsopgaver i Naalakkersuisut

Nordisk Samarbejde

Naalakkersuisut er nu gået i gang med de mange opgaver, der skal løses til gavn for vores land. Naalakkersuisut har i den forbindelse justeret på arbejdsopgaverne, således at Miiti Lynge (PI) fremover vil varetage opgaven som Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde.

Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond:

- Det internationale arbejde er af stor betydning for vores land. Derfor er det af særlig vigtighed for mig, som formand for Naalakkersuisut, at Grønland seriøst og effektivt varetager sine i forpligtigelser i det nordiske samarbejde, hvor vi selv har ansvaret.

Alle medlemmer af Naalakkersuisut har som en vigtig del af deres arbejde at repræsentere Grønland i Nordisk Ministerråd, der ud over samarbejdsministrenes ministerråd, består af 10 faglige ministerråd.

Som Formand for Naalakkersuisut vil Aleqa Hammond repræsentere Naalakkersuisut ved de årlige sessioner i Nordisk Råd og de nordiske statsministermøder.

Udpegning af Viceformand for Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq for Sundhed & Infrastruktur, Steen Lynge (A), er af Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond (S), blevet udpeget som Viceformand for Naalakkersuit.

Steen Lynge vil derfor repræsentere Naalakkersuisut i situationer, hvor Formand for Naalakkersuisut afholder ferie eller af andre årsager ikke kan være til stede ved en given lejlighed.