Fremtidens struktur for de Maritime Uddannelser

Fremtidens struktur for de Maritime Uddannelser er decentral og styrket

Der er på Naalakkersuisuts møde torsdag truffet beslutning om fremtidens struktur for de Maritime Uddannelser. Dette omfatter sammenlægning af følgende uddannelser:

- De maritime grunduddannelser

- Skipper uddannelserne

- Fanger- og fiskeruddannelsen

Med beslutningen sikres en fortsat decentralisering af uddannelser, da det er besluttet at de maritime grunduddannelser fortsat skal afvikles i Paamiut. Overbygningsuddannelser som skipper af forskellig grad placeres i Nuuk, hvilket gøres bla. for at sikre et tæt samspil med det maritime erhverv. Fanger- og fiskeruddannelsen skal fortsat afvikles i Uummannaq. Samtidig er det besluttet at, de tre fysiske lokaliteter bliver en del af en fælles institution med en forstander.

I forbindelse med beslutningen udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen: “Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at gennemføre det, vi lovede i valgkampen. Naalakkersuisut har samtidig lyttet til bestyrelsens anbefalinger i forhold til placering af skipperuddannelsen i Nuuk. Vi vil have uddannelser spredt i hele landet, og beslutningen giver udtryk for, at Naalakkersuisut sikrer en balanceret udvikling”.

Det skal være muligt at tage de maritime uddannelser erhvervslivet har behov for.

Ønsket og forventningen om tæt samspil med det maritime erhvervsliv om skipperuddannelserne har været en væsentlig faktor for beslutningen om placeringen i Nuuk.

Fiskeriet er vores vigtigste erhverv. Jeg er overbevist om, at vi i dialog med det maritime erhverv, og i særdeleshed bestyrelsen for skolen, kan sikre en udvikling, der understøtter og opfylder erhvervets behov. Jeg er opmærksom på, at det maritime erhverv er et væksterhverv på lige fod med eksempelvis råstofområdet. Det er derfor særdeles vigtigt for den langsigtede beskæftigelsesindsats, at fortsat flere af arbejdspladserne inden for det maritime erhverv kan besættes af lokal arbejdskraft” uddyber Naalakkersuisoq Nick Nielsen.