Om fundne 41 brevstemmer

Valgnævnet behandler sagen om de 41 brevstemmer der er blevet fundet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Valgnævnet har d.d. behandlet sagen om de 41 brevstemmer der er blevet fundet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Valgnævnet besluttede, at anmode kommunen om straks at oversende brevstemmerne samt en redegørelse for sagen. Valgnævnet vil herefter vurdere om brevstemmeafgivningen ændrer på mandatfordelingen, personsammensætningen eller suppleantrækkefølgen i valgkredsene. Valgnævnet genoptager sit møde i morgen, onsdag den 1. maj, kl. 10.00.

På valgnævnets vegne

Søren Stach Nielsen
Fungerende Departementschef

Formandsdepartementet