Motorafgiftsloven

Inatsisartut har under deres efterårssamling 2012 vedtaget ændringer til motorafgiftsloven.

Med virkning fra 1. april 2013 ændres kategorierne for motorkøretøjer med egenvægt under 1.500 kg.

Den hidtidige vægtkategori for køretøjer med egenvægt under 901 kg. ændres til at omfatte køretøjer med egenvægt under 1.001 kg. Der indføres to nye kategorier for køretøjer med egenvægt mellem 1.001-1.200 kg. og for køretøjer med egenvægt mellem 1.201-1500 kg. De øvrige kategorier er uændrede med hensyn til vægt.

Ved den næste opkrævning af motorafgift, der forfalder til betaling den 1. april 2013, med seneste betaling 20. april 2013 vil motorafgifterne udgøre følgende:

1) Motorvogne med egenvægt indtil 1.000 kg: kr. 6.554.
2) Motorvogne med egenvægt fra 1.001 kg til 1.200 kg: kr. 10.049.
3) Motorvogne med egenvægt fra 1.201 kg til 1.500 kg: kr. 10.747.
4) Motorvogne med egenvægt fra 1.501 kg til 1.800 kg: kr. 15.231.
5) Motorvogne med egenvægt over 1.800 kg: kr. 17.575.
6) Motorcykler: kr. 3.540.

Ejere af motorkøretøjer vil modtage opkrævningen ultimo marts måned.

Skattestyrelsen anbefaler at opkrævningen af motorafgifter tilmeldes betalingsservice. Dog skal man være opmærksom på følgende: Har man solgt eller overdraget sit køretøj til en anden person, og efterfølgende anskaffet nyt køretøj, skal man på sin betalingsoversigt undersøge hvorvidt det er det rigtige køretøj, der modtages opkrævning på, idet det er ejeren af køretøjet, der skal sikre afmelding af det gamle køretøj og tilmelding af det nye køretøj.

Yderligere information om ændringer kan ses på Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl eller kan udleveres ved henvendelse til det nærmeste skattekontor.

Skattestyrelsen
01. marts 2013

flage