Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Upernavik

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Upernavik forvaltningsområde stopper mandag den 18. marts, da jollekvoten for første kvartal 2013 i Upernavik er ved at være opfisket.

Den 18. marts 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. april 2013 med en kvartalskvote på 879 tons.

Det kan oplyses, at restkvoterne for det kystnære fiskeri efter hellefisk med joller pr. 11. marts 2013 er:

Upernavik 72 tons

Uummannaq 364 tons

Disko Bugt 629 tonsDet kan oplyses at restkvoterne for fartøjer over 6 meter er:

Uummannaq 2.201 tons

Disko Bugt 4.145 tons

Upernavik 3.429 tons