Søg midler fra Uge 18 Puljen

Uge 18 er ugen, hvor der bliver sat fokus på alkohol, alkoholkultur og drikkemønstre i hele landet. Du har mulighed for at ansøge Departementet for Sundhed om midler til afholdelsen af dit Uge 18 arrangement frem til d. 15. marts.

I uge 18 opfordres kommuner, forebyggelsesudvalg, skoler, foreninger, borgere mv. til at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der sættes fokus på og skabes debat om alkoholvaner og drikkemønstre.

Under overskriften ”Drik uden druk” tager Uge 18 udgangspunkt i de fællesskaber vi er i, og forsøger herigennem at skabe rammerne for en god dialog omkring brugen af alkohol.

Samtalen om alkohol er rigtig vigtig, og det er godt at få talt om, hvilke konsekvenser det har når mennesker i ens omgangskreds eller for eksempel på ens arbejdsplads drikker for meget.

Uge 18 tager afsæt i de tre råd fra Alkohol- og Narkotikarådet vedrørende alkohol:

  • Børn og unge under 18 bør helt undgå at drikke alkohol.
  • Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol.
  • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.

Yderligere oplysninger om Uge 18 og ansøgningsskema findes på: www.peqqik.gl