Vigtigheden af fangstmeldinger

Fangstrådet har afholdt sit første møde i 2013 d. 24. marts 2013 i Ilulissat og skal i den forbindelse udtale om følgende:

1) Fortsat opfordring til forbedring af fangstmeldinger

2) At arbejde med forslag til afholdelse af seminar om fremtidens hvalfangst

3) Støtter behov for øget informationsindsats om regelgrundlaget vedr. brætter og grønlandske fødevarer

4) Forslag om øget ægsamling vedr. visse måger

5) Vigtigheden af deltagelse fra KANUKOKA repræsentanter.

Vigtigheden af fangstmeldinger

Fangstrådet påpeger igen vigtigheden af fangstmeldinger, herunder korrekte meldinger af faktiske fangster, inklusiv anskudte og tabte dyr. Fangstrådet skal gentage sin udmelding om vigtigheden af fangstmeldinger både af de kvoterede og ikke kvoterede arter med henblik på at opnå de bedste grundlag for biologisk rådgivning.

Fangstrådet vil arbejde for afholdelse af seminar om fangst af store hvaler

For at opnå øget og mere effektiv udnyttelse af kvoterne for store hvaler, anser Fangstrådet at både Selvstyret, kommuner og organisationer skal sætte sig sammen ved et seminar for at snakke om hvordan hvalfangsten skal formes i den nærmeste fremtid. Dermed følger Fangstrådet sin udmelding i 2011 om at der bør sættes mere fokus på etablering af tidssvarende flænsesteder med henblik på øget anvendelse af disse ressourcer.

Støtte om øget informationskampagne om regelgrundlaget for grønlandske fødevarer

Fangstrådet har ligeledes under sit møde genoptaget drøftelsen af nødvendigheden af øget anvendelse af vores egne grønlandske fødevarer og anvendelsen af brætter. Det er et initiativ som Fangstrådet fortsat støtter fuldt ud, og i den forbindelse opfordrer Fødevare- og Veterinærmyndigheden i Grønland til at arbejde med øget information om regelgrundlaget for grønlandske fødevarer og brætter samt forbedring af vilkårene for de lokale brætter.

Fangstrådet vil arbejde for øget indsamling af mågeæg

Fangstrådet opfordrer til bedre affaldshåndtering i hele Grønland, især i vinterperioden, hvor der mange steder ses problemer med det stigende antal måger og ravne, der kan genere lufttrafikken. Fangstrådet vil i den forbindelse arbejde for øget ægsamling i forårsperioden af visse mågearter for at minimere problemet. Fangstrådet mener at ægsamling vil være mere nyttig end at nedskyde fuglene.

På vegne af Fangstrådsmedlemmer

Formand

Adam Dahl, KNAPK

Ilulissat, d. 24. marts 2013

Kontakt formand; Adam Dahl, tlf. nr. 589971