Gode resultater for Grønland

Grønland opnår gode resultater under CITES COP16 (Washington Konvention) vedrørende isbjørne

Grønlands ihærdige arbejde for at undgå oplistning af isbjørn fra Washington-konventionen har givet et godt resultat i behandlingen af USA’s forslag. Mødet finder sted i Bangkok, Thailand i forbindelse med det 16nde møde i CITES.

Ved den tekniske behandling af USA’s forslag om oplistning af isbjørn fra Liste II til Liste I blev forslaget nedstemt med 42 nej-stemmer, 38 ja-stemmer samt 46 der stemte hverken for ja eller nej. Afstemningen kræver et flertal på 66 %.

EU fremlagde et kompris-forslag, som også blev nedstemt med 43 nej-stemmer, 63 ja-stemmer og 17 der hverken stemte for eller nej.

EU foreslog ellers indførelse af eksportkvoter pr. år per underbestand, som tilføjelse til USA’s forslag.

Nedstemning af USA’s forslag betyder, at isbjørne fortsat bliver på CITES Liste II, som betyder at eksport kan tillades, såfremt handel ikke har negativ effekt på bestandens størrelse.

En oplistning til Liste I ville betyde et totalforbud mod eksport af alle isbjørneprodukter bortset fra dispensation til forskningsmæssige formål samt udførsel af personlige effekter.

P.t. er der frivilligt eksportstop i Grønland på grund af negativ bæredygtighedserklæring (Non-Detriment-Finding (NDF) på isbjørn pr. april 2008. Såfremt status ændrer sig til en positiv kan der overvejes genindførelse af eksport, herunder indførelse af betalingsjagt i udvalgte områder.