Arctic Green Food A/S under konkurs

Som opfølgning på den debat, der har været i offentligheden omkring følgerne af konkursen i Arctic Green Food A/S, skal det endnu en gang understreges, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fortsat arbejder på at sikre fiskerne har indhandlingsmuligheder – herunder også for den kommende rognsæson. Blandt andet foregår der en dialog med Royal Greenland A/S om løsningsmodeller.

På grund af valget til Inatsisartut kan der først tages en endelig politisk beslutning om, hvilke alternative indhandlingsmuligheder, der skal gennemføres, når det kommende Naalakkersuisut har konstitueret sig.

Forud for konkursen har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fulgt driften i selskabet, og der er i den forbindelse konstateret visse uregelmæssigheder, hvilket har været påtalt overfor selskabet.

Da Selvstyret har et væsentligt krav i konkursboet efter Arctic Green Food A/S har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug derfor tilbudt kurator i konkursboet at bistå med at afdække faktuelle forhold. Kurator får derved et grundlag for at vurdere, hvorvidt der eventuelt skal gøres et erstatningskrav gældende mod den tidligere ledelse, eller om der er sket omstødelige dispositioner forud for konkursen.