Ny hjemmeside paa doegninstitutionsomraadet

Døgninstitutionsafdelingen (DA) i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling lancerer en ny hjemmeside, der har til hensigt at styrke vidensdelingen på døgninstitutionsområdet. Hjemmesiden hedder www.uupi.gl. UUPI står for Ulloq Unnuarlu Paaqqinnittarfiit Immikkoortortaqarfiat.

www.uupi.gl findes der information om de enkelte døgninstitutioner, seneste tilsynsrapport, samt mere udførlige organisationsbeskrivelser. Der er links til relevante aktører på døgninstitutionsområdet, ligesom rapporter og ny viden vil blive tilgængeligt via www.uupi.gl. Relevant lovgivning og konventioner findes ligeledes på siden.

Endvidere vil DA gerne skabe mere synlighed omkring vores arbejde og indsatser, således vil vi også lægge information om tiltag og projekter ud på hjemmesiden.

Ansøgningsskemaer og information omkring Den Centrale Venteliste (DCV) er også tilgængeligt via hjemmesiden, ligesom indberetningsskemaer også findes på www.uupi.gl

Det skal understreges at hjemmesiden fortsat er under opbygning, og vi arbejder på hele tiden at udvikle og forbedre den. Vi har valgt at åbne siden lidt tidligt i forløbet, idet der allerede ligger meget nyttig information, som interesserede brugere kan have interesse i.

Vi håber at hjemmesiden vil gøre gavn, og at I som brugere bliver glade for den! Vi vil naturligvis gerne have konstruktive input fra jer, så vi løbende kan gøre www.uupi.gl bedre.