Isbjørne under CITES listen

FN´s næste internationale konference om truede dyr og planterarter sker i Bangkok fra 3.marts 2013.
Grønland deltager i konferencen, hvor øvrige deltagende nationer skal tage stilling til Amerikanernes forslag om rykning af isbjørnen som et truet dyreart fra CITES liste 2 til liste 1. De grønlandske repræsentanter på konferencen skal understrege at grønlænderne fanger isbjørne på en bæredygtig måde. Da interviewet med kontorchef i Departementet for Fangst, Amalie Jessen og fuldmægtig Pitaaraq Løvstrøm er på grønlandsk, henvises ønsker om yderligere oplysninger på dansk til Departementet for Fangst.