Det første kursus i Grønland for blinde og deres støttepersoner

Som et fælles projekt mellem Dansk Blindesamfund og IPIS, bliver der i perioden 4.- 7. marts afholdt et kursus for blinde i Grønland.

Som et fælles projekt mellem Dansk Blindesamfund og IPIS, bliver der i perioden 4.- 7. marts afholdt et kursus for blinde i Grønland.

I alt 28 personer, blinde eller meget svagtsynede fra Grønland og deres støttepersoner eller nære familie deltager på kurset.

Kurset er planlagt i fællesskab af Dansk Blindesamfund og IPIS, hvor en række personer fra Dansk Blindesamfund vil virke som instruktører under kurset.

For nærmere information kan kontaktes:

Naja Rosing Fleischer

IPIS

Email: nrfl@nanoq.gl; telefon: 34 61 41