Ansættelse af cheflæge og chefsygeplejerske

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse har ansat Anne-Marie Ulrik som cheflæge og Ella Skifte som chefsygeplejerske. Dermed er alle stillinger i Sundhedsledelsen besat.

Sundhedsledelsen varetager ledelsen af sundhedsvæsenet og består, udover cheflæge og chefsygeplejerske, af den nyansatte styrelseschef Jóanis Erik Køtlum og cheftandlæge Frank Senderovitz. De tre nyansatte ledere tiltræder d. 1. april 2013.

Den nye cheflæge og chefsygeplejerske har begge lang erfaring med arbejdet i det grønlandske sundhedsvæsen.

Anne-Marie Ulrik er 61 år, Master of Public Health, speciallæge i anæstesiologi og ansat som ledende regionslæge i Region Disko. Anne-Marie har erfaring fra ledende lægestillinger i Grønland og besidder en solid organisatorisk, ledelsesmæssig og faglig indsigt.

Ella Skifte er 53 år og kommer fra en stilling som chef for PAARISA samt fungerende chefsygeplejerske. Ella har Diplom i ledelse og er i gang med HD-studiet. Ella har erfaring fra stillinger på alle sygeplejeniveauer i Grønland. Hun er foregangskvinde for uddannelse og udvikling af sundhedssektoren.

- ”Sundhedsvæsenet glæder sig til at byde de nye ledere velkommen. Med ansættelsen af Anne-Marie Ulrik, Ella Skifte og Jóanis Erik Køtlum, har vi fået sat et virkelig stærkt team. Der er tale om rutinerede ledere med lang erfaring fra arbejdet i det grønlandske og færøske sundhedsvæsen”, siger Fg. styrelseschef Anders Læsøe.