Kandidatanmeldelsesfrist til Inatsisartutvalget


Fristen til anmeldelse som kandidat til Inatsisartutvalget udløber 3 uger før valget, d.v.s.

Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 12.00

Kandidatanmeldelsen skal indgives til kommunens valgbestyrelse.

Man kan stille op som kandidat for et parti, som kandidat uden for partierne (enkeltkandidat) eller som kandidat uden for partierne i kandidatforbund.

Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal være underskrevet af mindst 40 og højst 50 vælgere som stillere.

En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse overfor kommunens valg-bestyrelse senest kl. 12.00, 3 uger før valget, dvs. tirsdag den 19. februar 2013 kl. 12.00.


Qinersinermut Ataatsimiititaliaq
Valgnævnet

Nuuk ulloq 15. februar 2013