AGF´s økonomiske situation

Selvstyret har med selskabet Arctic Green Food A/S (AGF) igennem de seneste flere år indgået en servicekontrakt for serviceydelse af bygdeindhandlings anlæg. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har som ressortansvarlig for denne servicekontrakt indgået den seneste gældende kontrakt i perioden 2012 og 2013. Kontrakten blev indgået 2. januar 2012.

Selskabet har pr. 15. februar meddelt at selskabet er insolvent.

Med henblik på at genoprette selskabets økonomiske situation har den ny udnævnte bestyrelsesformand meddelt Selvstyret, at Selvstyret sammen med øvrig kreds af aktionærer skulle indgå i en løsning, hvortil resterende del på 2,1 mio. kr. af servicekontraktbeløbet for 2013 blev udbetalt forskudsvis. Dette ville sikre selskabets drift indtil rognsæsonen. Der er derfor ingen sikkerhed for at driften kan fortsætte året ud.

Grundet udskrivelse af valg til Inatsisartut, kan Naalakkersuisut ikke træffe en endelig beslutning. ForretningsNaalakkersuisut kan kun foretage sig hvad der er fornødent til embedsforretningens opretholdelse.

Departementet har løbende vurderet situationen. Det fremgår blandt andet af ledelsesberetningen, at forudsætningerne for den fortsatte drift vil i høj grad afhænge af dels gunstige vejr- og prismæssig udvikling på selskabets hovedprodukter herunder specielt at rognsæsonen viser sig gunstig, dels at det lykkedes at komme likviditetsmæssigt igennem frem til i første omgang rognsæsonen.

Selskabet har samtidig meddelt, at det er ganske enkelt umuligt at drive selskabet med en serviceydelse på 7 mio. kr. sammenholdt med servicekontraktens krav.

Med den baggrund har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke kan træffes endelig afgørelse om bestyrelses formandens anmodning om udbetaling og herved deltagelse af en løsning for Arctic Green Food A/S økonomisk kritiske situation selskabet befinder sig i p.t.

Departementet arbejder på alternative muligheder for de fiskere som måtte blive berørt i de områder, hvor AGF har indhandlingsanlæg, særligt med henblik på det nærtstående fiskeri efter stenbiderrogn. Det er departementets interesse at fiskere så vidt muligt sikres en indhandlingsmulighed. For god ordens skyld skal det meddeles, at en nyt Naalakkersuisut vil tage beslutning om en fremtidig løsning efter valget.