Vi skal tage vare om unge kriminelle

Naalakkersuisoq for Familie, Mimi Karlsen er fuldstændig enig med Børnetalsmanden om, at der skal tages vare om unge kriminelle, og at der ikke bør være unge tilbageholdte eller dømte i anstalterne blandt voksne kriminelle. Der er således ingen tvivl om, at de sociale myndigheder, dvs. kommunerne og Naalakkersuisut har ansvaret for, at der etableres passende hjælpeforanstaltninger for de unge kriminelle under 18 år.

Naalakkersuisut er helt enig med Børnetalsmanden om, at den konkrete indsats i forhold til kriminelle unge ikke kan afvente ny lovgivning, men at der må gøres, hvad der er muligt inden for rammerne af gældende lovgivning.

Når det drejer sig om dømte unge, vil Naalakkersuisut fortsætte indsatsen for at åbne en sikret afdeling.

I konkrete tilfælde, hvor departementet har været opmærksom på, at der har været unge tilbageholdt i anstalten, har departementet tilbudt kommunerne et særligt projekt. Dette er enten blevet afslået under henvisning til økonomien i projektet eller er blevet afvist med henvisning til, at det er en opgave for Kriminalforsorgen. Det er naturligvis ikke i orden. Når Retten beslutter tilbageholdelse af en ung i surrogat, forpligtes de sociale myndigheder til at placere den unge under 18 år i et ophold som surrogat for tilbageholdelse i en anstalt.

Det er vigtigt at understrege, at selvom gældende lovgivning ikke er den bedste, så vil Naalakkersuisut gøre, hvad der er muligt inden for rammerne af gældende lovgivning. Dette fordrer imidlertid et tæt samarbejde med kommunerne og Kriminalforsorgen i alle konkrete tilfælde.

Med venlig hilsen
Mimi Karlsen