TAC for krabber i 2013

Fastsættelse af TAC for og forvaltning af krabber i 2013

Naalakkersuisut har den 31. december 2012 besluttet at den samlede TAC for krabber ved Vestgrønland fastsættes til 2.580 tons. Heraf afsættes 250 tons til EU i henhold til den nye fiskeriprotokol.

Kvoterne fordeles således:

Forvaltningsområde

Position

Kystnær kvote (tons)

Havgående kvote (tons)

Upernavik

71°30 – 75°00

0

250*

Diskobugt-Uummannaq

68°00 – 71°30

500

250*

Sisimiut

66°00 – 68°00

300

Lukket

Maniitsoq-Kangaamiut

64°15 – 66°00

300

250*

Nuuk-Paamiut

60°45 – 64°15

800

250*

Narsaq-Qaqortoq

59°00 – 60°45

430

250*

Total

2.330

250*

* Denne kvote er en samlet EU kvote, som kan fiskes på tværs af forvaltningsområderne i det havgående område.

Øvrige betingelser

Naalakkersuisut besluttede desuden at ansøgere, som betingelse for erhvervelse af licens i 2013, skal have haft krabbelicens i 2012 og at der kan meddeles licens til to forvaltningsområder pr. fartøj i henhold til krabbebekendtgørelsen.

Til slut besluttede Naalakkersuisut at Grønlands Naturinstituts anbefaling om at begrænse fangstperioden til at foregå fra ultimo marts til medio juli skal overlades til erhvervet, således at fiskere og producenter i fællesskab kan følge op på denne anbefaling.