Fortsat fokus på at udvikle Sisimiut som uddannelseby

Fælles pressemeddelelse fra Naalakkersuisoq Palle Christiansen og Borgmester Hermann Berthelsen

På et møde mellem Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning og Nordiske anliggende og Borgmester for Qeqqata Kommunia Hermann Berthelsen mandag den 14. januar, blev fremtiden for Sisimiut som uddannelseby og udviklingen på uddannelsesområdet som helhed for Qeqqata Kommunia diskuteret.

Borgmester Hermann Berthelsen udtaler i den forbindelse: “Jeg er glad for at have besøg af Palle Christiansen, og kunne fremføre vore tanker om den fortsatte udvikling af uddannelsestilbud i kommunen. Vi vil gå aktivt ind i arbejdet for at sikre gode faciliter og faglige miljøer for den del af det Maritime Center, der af Naalakkersuisut er besluttet placeret i Sisimiut. Jeg mener at vi i Sisimiut har gode rammer til at kunne styrke de praktiske uddannelser inden for fanger- og fiskerområdet”.

På mødet blev også diskuteret den fortsatte udvikling af Sisimiut som kraftcenter for tekniske uddannelser i Grønland.

Palle Christiansen udtaler. “Det er vigtigt for mig at fastslå, at vi i Naalakkersuisut fortsat arbejder for at realisere uddannelsesstrategien. Dette inkluderer at sørge for fysiske rammer til at samle alle de tekniske uddannelser, herunder Jern- og Metalskolen - i Sisimiut - for at skabe et endnu bedre fagligt miljø. I den forbindelse er vi blevet enige om, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med scenarier for at flytte Jern- og Metalskolen til Sisimiut. Jeg ser store vækstmuligheder for Grønland i fortsat at opbygge kompetencer inden for det tekniske område, herunder i vort eksisterende Artek-samarbejde, og har på mødet også diskuteret mulighederne på forskningsområdet med borgmesteren”.

Hermann Berthelsen supplerer “Vi er i Qeqqata Kommunia tilfredse med at få bekræftet, at der fremadrettede planer for uddannelsestilbuddene i vores kommune, og går positivt ind i et fortsat samarbejde med Selvstyret om dette. Vi havde naturligvis håbet på, at det samlede Maritime Center ville blive placeret i Sisimiut, men i forhold til de samlede planer på uddannelsesområdet, med planlagt flytning af Jern- og Metalskolen til Sisimiut, har vi forståelse for prioriteringen og den primære placering af det Maritime Center i Nuuk. Vi har også fået slået fast, at Tech College, herunder Råstofskolen, fortsat skal udvikles. Så den planlagte etablering af satellit-enheder, bl.a i Uummannaq, er nye tiltag som ikke påvirker den nuværende drift af Råstofskolen. Tech College herunder Råstofskolen har en væsentlig rolle i opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, for at bekæmpe arbejdsløsheden i alle kommuner.”

Ud over ovennævnte emner blev der på mødet diskuteret den særlige indsats for 15-18 årige uden for uddannelsessystemet, kollegier, skolehjem i Maniitsoq samt folkeskoleområdet.