Møde med kommende canadiske formandskab for Arktisk Råd

Søvndal og Kleist mødes med kommende canadiske formandskab for Arktisk Råd

Udenrigsminister Villy Søvndal og Grønlands formand for Naalakkersuisut Kuupik V. Kleist mødtes i dag med Leona Aglukkaq - canadisk minister for Arktisk Råd, sundhed og Canadas ’Northern Economic Development Agency’ for at tale om samarbejde i Arktisk Råd.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler i forbindelse med mødet:

”Jeg er meget glad for, at formanden for Naalakkersuisut og jeg selv i fællesskab har haft mulighed for at mødes med Leona Aglukkaq. Arktisk Råd har igennem de seneste år været igennem en spændende udvikling, hvor der på en række vigtige områder træffes bindende beslutninger for medlemsstaterne. Det har vi set indenfor søredning, og vi ser det aktuelt med det vigtige arbejde om håndtering af oliespild. Det er et stærkt udtryk for det fine samarbejde blandt de arktiske lande. Og det er helt afgørende, at Arktis Råd fortsætter denne udvikling og dermed forbliver det helt centrale forum for håndtering af den udvikling og de udfordringer, der opstår i Arktisk, som konsekvens af den globale opvarmning. Jeg er overbevist om, at det canadiske formandskab vil videreføre denne udvikling. Det er positivt, at Canadas prioriteter stemmer godt overens med vores egne mål for Arktis i Rigsfællesskabet.”

Formanden for Naalakkersuisut Kuupik V. Kleist tilføjer:

”Canadas formandskabsprogram er af åbenlyse grunde relevant for Grønland og de arktiske folk. Dagsordenen for formandskabet vil optage både os og den internationale dagsorden, set i lyset af den stadigt stigende fokus på Arktis. For os er det afgørende, at de arktiske folk stadig holdes i fokus. Det er vores hjem og vores livsvilkår, der påvirkes af beslutninger truffet i Arktisk Råd. Derfor er det af central vigtighed, at de arktiske befolkninger er centralt placeret ved alle de afgørende drøftelser og beslutninger, der træffes i Arktisk Råd.”

Canadisk sundhedsminister og minister for Arktisk Råd, Leona Aglukkaq, er på besøg i Danmark som led i hendes rundtur til medlemsstaterne i Arktisk Råd for at drøfte programmet for det canadiske formandskab i Arktisk Råd. Formandskabet overtages fra Sverige i maj måned i år.

Udenrigsministeren mødtes også med Leona Aglukkaq i november sidste år i forbindelse med sit besøg i Canada. På dagens møde deltog formanden for Naalakkersuisut (Grønlands regeringschef), Kuupik Vandersee Kleist, og man havde mulighed for at drøfte rigsfællesskabets samlede forventninger til det kommende formandskab.

Det canadiske formandskabs overordnede prioritet vil være befolkningen i Arktis: ”Development for the People of the North” med tre underpunkter: råstofudvinding, sikkerhed ved søtransport og bæredygtighed. Derved afspejler formandskabet den canadiske regerings generelle indenrigspolitiske fokus på økonomisk vækst. Canada forventes tillige at søge større sammenhæng mellem aktiviteterne i Arktisk Råds arbejdsgrupper og på den måde øge Arktisk Råds internationale troværdighed. Det er anden gang, at Canada har formandskabet i Arktisk Råd, som skal varetages i to år, indtil USA tager over i 2015. Første gang var i 1996-1998, da Rådet blev oprettet.