Mimi Karlsen i Ittoqqortoormiit

 

Naalakkersuisoq for familier, Mimi Karlsen er lige vendt tilbage fra en rejse til Illoqqortoormiut - Grønlands nordligste by på østkysten. Mini Karlsen har under besøget afholdt borgermøde, hvor hun forklarede borgerne om Naalakkersuisut mål for Illoqqortoormiut og Naalakkersuisut generelle mål og opgaver.

Mini Karlsen besøgte folkeskolen, ældrehjemmet og Piareersarfik i Illoqqortoormiut.

-Da vi jo ankom i midt om vinteren i januar lagde vi især mærke til at det var isbjørnefangsttidspunktet vi er kommet til. De havde lige fået tildelt årets kvote på 35 isbjørne og var allerede gået i gang med forberedelserne til at tage afsted på fangst. Man kan mærke at befolkningen glæder sig og er spændte på at tage på fangst.

Illoqqortoormiut er et af de mest yderliggende byer i Grønland og byen har jo oplevet et stagnerende befolkningstal gennem de seneste årtier. Hvad handlede befolkningens budskab derfor især om?

Mimi Karlsen: - Man kan godt ligge mærke at byen er meget afsides og den daglige forsyning af fødevare er stadig meget baseret på naturalier, altså de man fanger. Vi så en del huse, der står tomme med tildækkede vinduer. Men da vi besøgte Piareersarfiit forstod vi at Piareersarfiit havde gjort et godt stykke arbejde med de ledige, som ikke var kommet videre efter endt folkeskole. Godt 40 unge er startet på en forberedende år i Piareersarfiit. Besøget gav mig også nye ideer om bedre udnyttelse af for eksempel af isbjørneskind. Jeg bemærkede at fangerne ikke bruger isbjørneskindsbukser og heller ikke kamikker. Piareersarfiit har derfor planer om at starte en ny linje med skindsyning som fag, for at bevare kulturen med skindsyning, som jo næsten er gået tabt der. Jeg mener det er vigtigt at vi tager nye ideer og planer som disse alvorligt og støtter dem, for at bevare vort kultur.    

Befolkningen i Illoqqortoormiut havde også ytret glæde over fordelene ved kommunesammenlægningen. Det betyder at byen bliver oftere besøgt af foskellige rejsehold fra både det sociale men også uddannelsessystemet, der skal følge op på kommunens mål for disse områder.

Mim Karlsen:- Det er derfor spøndende at skulle høre kommunerne nærmere om hvordan det er gået, senere hen. Det er vigtigt at føre en løbende dialog med kommunerne om disse emner, da det jo er økonomisk tung for kommunerne at føre både tilsyn og løfte opgaverne alene i en så stor strækning og gennem store afstande.

Mimi Karlsen blev også mødt med bekymring og frustration fra menighedens side under besøget i Illoqqortoormiut, hvor en præst har manglet i mange år og hvor man har måtte nøjes med en kateket, der på grund af alderdom nu er gået på pension. Og dermed står kirken tom i Illoqqortoormiut. På baggrund af dette akutte tilfælde har biskoppen igangsat et initiativ, hvor der skal ansættes en ekstra præst i Tasiilaq, der skal tage sig af menigheden i Illoqqortoormiut fremover.