Kvartalskvoter i det kystnære fiskeri efter hellefisk med joller

Naalakkersuisut har ved møde den 17. januar 2013 besluttet følgende:

Der indføres kvartalskvoter for joller i forvaltningsområderne Ilulissat, Uummannaq og Upernavik fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 efter følgende principper:

20 % af den samlede kvotemængde til joller reserveres til årets sidste tre måneder. Den resterende 80 % af kvotemængden fordeles ligeligt på årets resterende ni måneder.

Såfremt fiskerne og producenterne kan blive enige om det, er departementet er for så vidt åbne over for at acceptere særskilte aftaler. Fiskerne og producenterne kan således indgå aftaler om at tilpasse sig til forholdene.

Der vil således være følgende fordeling af kvoterne:

Ilulissat

Uummannaq

Upernavik

1. kvartal (januar, februar, marts):

934,9 tons

1.043 tons

879,9 tons

2. kvartal (april, maj, juni):

934,9 tons

1.043 tons

879,0 tons

3. kvartal (juli, august, september):

934,9 tons

1.043 tons

879,0 tons

4. kvartal (oktober, november, december):

701,2 tons

782,3 tons

659,9 tons

Samlet kvote: 10.717 tons

3.505,9 tons

3.911,4 tons

3.299,7 tons

Fiskeriet bliver stoppet, når kvartalskvoten er opfisket. Hvis kvoten i et kvartal ikke bliver opfisket, vil den ikke-opfiskede mængde blive overført til næste kvartal.

Naalakkersuisut følger dermed nøje den anbefaling, som arbejdsgruppen vedrørende fremtidig forvaltning af kystnært fiskeri om hellefisk har givet.

 

Ane Hansen
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug