Om fisker- og fangerskolen i Uummannaq

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og borgmester Jess Svane holdt sammen med kommunalbestyrelsesmedlemmer på vegne af Qaasuitsup Kommununia møde torsdag den 10. januar 2013.

Emnerne var flytning af blandt andet Piniarnermut Aalisarnermut Ilinniarfik, Fisker- og fangerskolen samt elevhjem i Uummannaq.

Der blev her opnået enighed om, at der søges etableres et kursuscenter med placering i Uummannaq så der skabes rammerne for nye uddannelsesmuligheder i Uummannaq.

Der arbejdes på en helhedsløsning, hvor omskoling, opkvalificering samt kursusforløb indenfor råstofsektoren, samles i et Kursuscenter.

Det kan desunden være et center, der har flere anvendelsesmuligheder, f.eks. fritidsfaciliteter til gavn for Uummannaqs børn og unge.

Det er både Qaasuitsup Kommunias samt Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansens ønske at man her vil fokusere på uddannelser i væksterhvervene fremover.

Etablering af satellitkurser som kan uddanne og omskole grønlandske borgere til arbejde i råstof,- og mineralsektoren er et godt bud.

”Ved denne samlede løsning sikres det, at vi uddanner til beskæftigelse og vi intensiverer derudover indsatsen for, at så mange hjemmehørende som muligt, sikres de fornødne kvalifikationer for at få job inden for råstofsektoren, der bliver et stort væksterhverv og som vi skal være klar til”, udtaler naalakkersuisoq Palle Christiansen.

Elevhjem flyttes.
Hotel Uummannaq omdannes til Elevhjem for folkeskolens ældste elever, der er på skoleophold i Uummannaq.

Elevhjemmet vil fremover kunne rumme op til 50 elever.

Strukturmæssigt vil elevhjemmet efter endt renovering, kunne tage imod elever fra andre områder i kommunen.

Der var på mødet fuld enighed om, at eleverne fraflytter det nuværende elevhjem snarest muligt og flytter ind i de nye omgivelser så snart det kan lade sig gøre.

Dette skyldes at begge parter er enige om, at forholdende på det nuværende elevhjem er uholdbare både for eleverne og de ansatte.

”Det nuværende elevhjem er ikke egnet til beboelse og vi må hurtigst muligt få flyttet eleverne og personalet fra elevhjemmet ned i det nye elevhjem, så de ikke skal lide fysisk overlast pga. skimmelsvamp og træk i det gamle elevhjem.

Elevernes fysiske velvære ligger os meget på sinde og vi er glade for, at der nu endelig sker noget i denne sag”, udtaler borgmester Jess Svane.

Aftalen er desuden, at renovering og tilpasning af bygningerne fremskyndes så meget som muligt i samarbejde mellem Qaasuitsup Kommunia og Naalakkersuisut.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med alle relevante instanser der skal koordinere behovene, snarest muligt.