Valg 2013: Brevstemme

Mulighed for at afgive brevstemme til valget til Inatsisartut den 12. marts 2013


I forbindelse med valget til Inatsisartut tirsdag den 12. marts 2013 er der mulighed for at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme).


Afgivelse af brevstemmer kan ske fra:

torsdag den 31. januar 2013

Vælgeren kan afgive sin brevstem­me på et folkeregister. Der afgives stemme til den kommune hvor vælgeren er opført på valglisten. I bygder og bopladser kan der afgives brevstemme til folkeregisterførerens medhjælper.

På sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminal­forsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme.

Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, kan afgive brevstemme hos en af Valg­bestyrelsen udpeget person.

Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget.

På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person.

Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller i Repræsentationen i København.

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. Brevstemmen skal være det afstemningssted hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter, dvs. den 12. marts 2013 kl. 20.00. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid.

For yderligere oplysninger kan folkeregistret kontaktes.

Valgnævnet, Nuuk den 31. januar 2013