Åbningstider for salg af alkohol

Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen 2012 en mulighed for udvidede åbningstider for salg af alkohol. Departementet for Sundhed oplever, at Inatsisartuts beslutning giver anledning til tvivl om, hvornår muligheden for at udvide åbningstiderne for salg af alkohol kan ske.

Salg af alkohol reguleres via lovgivning, og når Inatsisartut vedtager nye muligheder for åbningstider, kræver det en lovændring. I praksis betyder det, at Naalakkersuisut fremsætter et nyt lovforslag, hvor de nye åbningstider er indarbejdet. Lovarbejdet skal følge bestemte procedurer og forretningsgange. En lovændring vil derfor tidligst kunne fremlægges til godkendelse for Inatsisartut til efterårssamlingen 2013.

Indtil da vil de eksisterende regler i alkohollovgivningen være gældende, dvs. salg af alkohol kan kun ske indtil kl. 18.00 på hverdage og indtil kl. 13.00 i weekenderne.

Overtrædelse af alkohollovgivningen medfører idømmelse af bøder samt eventuelt inddragelse af bevilling til fortsat salg af alkohol.