12. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. november

Tillægsbevillingsansøgning til opførelse af boliger i Qaarsut
Naalakkersuisut besluttede, Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departement for Finanser og Indenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Uddannelsesplan II 2021
Naalakkersuisut besluttede:
  • Naalakkersuisut godkender Uddannelsesplan II 2021
  • Naalakkersuisoq bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Karsten Peter Jensen i Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke på telefon 34 50 00

Vedrørende Joint Committee møde mellem Grønland og EU Kommissionen i overensstemmelse med Fiskeriprotokollen til Fiskeripartnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri
Naalakkersuisut besluttede:
  • den grønlandske delegation bemyndiges til at meddele EU Kommissionen, at Grønland agter at allokere kvoter til EU for 2022 med udgangspunkt i den oplistede tabel med visse modifikationer og
  • at resultatet forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departement for Fisker og Fangst på telefon 34 50 00

Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til hovedkonto Rentebærende udlån
Naalakkersuisut besluttede:
  • Naalakkersuisut tiltræder, at nærværende oplæg fremsendes til orientering til Inatsisartuts Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg.
  • Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø på telefon 34 50 00

Vedrørende beslutning om at overtage sagsområdet Selskabs-, regnskabs- og revisionsområdet fra Danmark (Liste II, punkt 14)
Naalakkersuisut besluttede:
  • Naalakkersuisut bemyndiger Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel, at forberede kommende igangsættelse af forhandlinger med rigsmyndighederne angående overtagelse af sagsområdet selskabs-, regnskabs- og revisorområdet (liste II, punkt 14) i henhold til § 3, stk. 2 i selvstyreloven.
  • Naalakkersuisut bemyndiger Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel, at forberede konsekvens vurderinger, udarbejde relevant lovgivning og fastsættelse af overtagelsesdato.
  • Naalakkersuisut bemyndiger Formanden for Naalakkersuisut, at meddele beslutningen om overtagelse af sagsområdet til den danske regering, i henhold til § 2 i selvstyreloven, når de ovenstående sager er afklaret.
  • Formanden for Naalakkersuisut bemyndiges til at udarbejde en fast procedure for overtagelse af sagsområder.
For yderligere oplysninger kontakt Departementet for Erhverv og Handel på telefon 34 50 00