10. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. november

Mandat til NEAFC Årsmødet 2021
Naalakkersuisut besluttede:
  • at den grønlandske delegation får mandat til at godkende budgettet for 2022, såfremt vores betaling ikke øges betragtelig,
  • at den grønlandske delegation arbejder for, at nye fartøjer ikke udelukkes fra fiskeriet efter rødfisk i Norskehavet i NEAFC internationalt område,
  • at den grønlandske delegation får mandat til at stemme for begrænsede NEAFC-vedtægter for makrel, sild, blåhvilling, og rødfisk i Irmingerhavet.
  • Og at den grønlandske delegation arbejder for, at bestandene indenskærs torsk og udenskærs torsk i Vestgrønland igen bliver inkluderet i MoU mellem NEAFC og ICES.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departement for Fisker og Fangst på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til EM2022, at fremsætte forslag til ændring af Råstofloven, således at lovens § 1, stk. 2, får følgende ordlyd: “Ved Inatsisartutloven skal det sikres, at aktiviteter omfattet af loven udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. I § 83 skal formuleringen “god international praksis” ligeledes ændres til “bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. Endvidere skal der i loven indføres bestemmelser om, at Naalakkersuisut skal offentliggøre oplysninger om ansøgninger om tilladelser til forundersøgelser, således at lokalbefolkning og øvrige interessenter, på et så tidligt tidspunkt som muligt, bliver opmærksomme på sådanne aktiviteter.